Cetak

Penjagaan Kesihatan Pergigian Primer

 

Penjagaan kesihatan Pergigian primer ditujukan kepada penduduk di mana golongan sasaran utama adalah kanak-kanak kecil,kanak-kanak prasekolah,pelajar sekolah rendah dan menengah,ibu mengandung,kanak-kanak istimewa,dewasa dan wargatua.Program ini telah dirangka dan dilaksanakan bagi memastikan  hasil kesihatan mulut yang optimum.

Program Toddler

Program Penjagaan Awal kesihatan pergigiankanak-kanak adalah lanjutan dari program ibu mengandung dan sasaran adalah ibu-ibu lepas bersalin dan ibubapa/penjaga kanak-kanak berumur 4 tahun dan ke bawah yang diperiksa di bawah perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan (KKM).Objektif utama program kesihatan pergigian awal kanak –kanak adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan kesihatan mulut yang baik ke arah mencapai pertumbuhan dan pembangunan optimum.

Pre-School Service

Perkhidmatan Prasekolah

Program penjagaan kesihatan pergigian bagi kanak-kanak prasekolah telah dilancarkan pada tahun 1984 bagi tadika. Program ini menggunakan pendekatan yang mesra dan penyayang dimana jururawat pergigian memperkenalkan rawatan pergigian tidak invasif kepada kanak-kanak melalui inisiatif promosi dan pencegahan.Ini termasuklah sesi memberus gigi, pertunjukan boneka, ‘roleplay’ dan lain-lain aktiviti yang menyeronokkan.Selaras dengan pedekatan bukan invasif,teknik ART telah diterapkan untuk memberi rawatan pemulihan yang memadai kepada kanak-kanak.

Pre-School Service

Perkhidmatan Pergigian Sekolah

Perkhidmatan Pergigian sekolah adalah teras utama dalam perkhidmatan pergigian awam. Perkhidmatan pergigian sekolah rendah dan menengah adalah dilaksana melalui perkhidmatan pergigian sekolah secara incremental yang sistematik dan menyeluruh supaya matlamat kesihatan gigi kanak-kanak tercapai sepenuhnya. Rawatan dijalankan melalui klinik pergigian sekolah ,pasukan pergigian bergerak dan juga klinik pergigian bergerak.Perkhidmatan Pergigian Inkremental telah mengurangkan kerosakan gigi kanak-kanak sekolah. Program ini telah berkembang kepada 98.2% pelajar sekolah rendah dan 84% pelajar sekolah pada tahun 2009.dimana strategi ini mula dilaksanakan sejak awal tahun 1970. Pasukan bergerak menggunakan peralatan mudahalih untuk menjalankan rawatan pergigian di kawasan pedalaman. Pasukan pergigian bergerak meningkat sebanyak 37 kali ganda dari 13 pada tahun 1970 dan 476 pada tahun 2008.

Pre-School Service

Perkhidmatan Ibu Mengandung

Matlamat utama program ibu mengandung adalah untuk member pengetahuan kesihatan pergigian kepada ibu sebagai agen perubahan kesihatan pergigian di persekitaran rumah dengan mengubah tingkahlaku di kalangan ahli keluarga. Mereka diberi rawatan pergigian secara percuma.ibu mengandung yang mendapat rawatan di klinik kesihatan akan dirujuk ke klinik pergigian kerajaan terdekat bagi sesi promosi kesihatan pergigian, pemeriksaan dan rawatan pergigian. Temujanji lanjut akan ditetapkan, jika perlu.

Pre-School Service

Perkhidmatan Warga Emas

Program ini adalah untuk warga emas yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan mulut dan kualiti kehidupan melalui kempen kesedaran kesihatan mulut untuk warga tua dan penjaganya, membangunkan amalan penjagaan kendiri yang sesuai di pelbagai intisusi yang dikenalpasti. Walaupun perkhidmatan di klinik pergigian telah ujud tetapi bimbingan kesihatan di institusi,komuniti dan pusat jagaan harian ditubuhkan disesetengah negeri berbanding dengan yang lain,penjagaan kesihatan (domiciliary care)di rumah tidak dijalankan disebabkan pelbagai kekangan.

Pre-School Service

Perkhidmatan Pesakit Luar

Program kesihatan mulut untuk orang dewasa disediakan atas berdasarkan permintaan.Kes-kes kompleks di rujuk kepada pakar pergigian untuk rawatan lanjut. Perkhidmatan pesakit luar menyediakan perkhidmatan bagi golongan kurang bernasib baik dalam merealisasikan objektif perkhidmatan untuk memperbaiki status kesihatan kesihatan pergigian penduduk.Kira-kira satu perempat dari jumlah penduduk Malaysia menggunakan perkhidmatan pergigian KKM.

Pre-School Service

Perkhidmatan Pergigian untuk Kanak-kanak Keperluan Khas

Bahagian kesihatan Pergigian telah mengiktirafkan kanak-kanak keperluan khas sebagai salah satu kumpulan utama.Satu program untuk kanak-kanak keperluan khas telah dilancarkan pada tahun 1993 dengan penekanan yang diberikan kepada kepada kumpulan yang bekeperluan khas di klinik pesakit luar di samping beberapa bentuk lain rawatan di institusi. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan kesihatan mulut kanak –kanak keperluan khas yang akan menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup.Diantara aktiviti yang dijalankan ialah penerapan amalan kesihatan mulut yang baik , meningkatkan kesedaran penjaga kanak-kanak keperluan khas dan juga meningkat kemahiran anggota pergigian.Ini adalah untuk memastikan kesihatan pergigian yang baik dicapai melalui promosi kesihatan pergigian, langkah-langkah pencegahan klinikal dan lain-lain rawatan yang perlu sejajar dengan wawasan 2020 dan wawasan untuk kesihatan kearah pembangunan masyarakat penyayang.

Pre-School Service

 

Copyright© 2012 - 2019, Oral Health Program, Ministry of Health Malaysia.
Privacy Policy | Security Policy | Sitemap | Help
DISCLAIMER: Oral Health Program shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.
Best viewed using Internet Explorer 7 or Mozilla Firefox with 1024x768 screen resolution

Last Updated : 21 Feb 2019